pod parasolką

146 tekstów – auto­rem jest pod pa­rasolką.

Życie po­lega na sta­wianiu so­bie wyz­wań. Dob­ra, ośmie­szysz się, raz czy dwa, ale żeby nie było tak, do cho­lery, że za­dasz so­bie py­tanie, już dużo później, dlacze­go nie, a od­po­wiedź będzie dzwo­niła ci w głowie, zniena­widzisz po­woli tę od­po­wiedź, zniena­widzisz za nią siebie.
Co będziesz mogła po­wie­dzieć o swoim życiu, że po pros­tu, naj­normal­niej w świecie się bałaś? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 sierpnia 2012, 00:23

* * *

Czy jeszcze bla­dy lis­tek dotknie
słów os­tatnich za­wie­szo­nych w krop­lach rosy
Czy już deszczem namoknie
Czy zdep­cze go bosy
TWÓR

Chciałabym to spalić
Spa­lić na wiór

Nienawiść
czuję ją na skórzę
lepką jak krew
i ja w swej naturze
nie mogę jej znieść

Os­tatnią iskrą
Os­tatnim tchem
Os­tatnią odwagą
Ostatnim

złem


Spłonie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 sierpnia 2012, 21:50

Nie wiem, czy to ko­niec, czy może ko­niec już był. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 marca 2012, 07:49

* * *

Zaklęta w próżni butelka
Po Ginie

Tej nocy
ktoś wróci
nie wróci
zaginie

trzy­mam się mocno
os­tatnich ścian
gdy runął już dach
tak ciężko o płacz
w zduszo­nych oczach

po­woli po­suwa się w głąb
mo­zol­nie nieskład­nie pod prąd

os­tatni duch w por­wa­nych szatach
nadziei duch
i w sza­rych kom­na­tach próżni ton 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 grudnia 2011, 22:41

Półpraw­da to ta­ka praw­da, ty­le że kłamstwo. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 listopada 2011, 21:58

* * *

Bez oddechu
myśląc o miejscu

Dalekim
We sny wplątanym
Tak lekkim

Niektóre części krajobrazu
Tak często się powtarzają
A ob­ce za każdym razem

Nie dot­rze tam żad­ne z nas
Bied­nych i pustych
is­tot ludzkich

Tyl­ko po­wiew wiatru
Mus­ka tam trawę
I tyl­ko jesień
złota je­sień wciąż 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 października 2011, 22:59

Sztuką jest radzić so­bie z dnia na dzień, połykać smu­tek, a rzy­gać szczęściem. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 października 2011, 21:52

Na pier­wszym miej­scu wierz w siebie, nie w in­nych. Wte­dy do­piero możesz mówić, że jes­teś bar­dzo rozczarowany. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 września 2011, 19:12

Smu­tek nie boi się śmierci 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 czerwca 2011, 17:54

Zaurocze­nie sa­mo w so­bie nie jest piękne, ani wiele warte.
Piękne i ważne jest do­piero to, jak bar­dzo się poświęca­my, jak mo­zol­nie sta­wiamy fun­da­men­ty miłości. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 kwietnia 2011, 22:09
pod parasolką

Miłość dla mnie to białe tchnienie wiatru. Dlaczego ? Białe, bo wszyscy wiemy, że wiatr nie jest biały, tylko przezroczysty... A jednak miłość nie jest taka, jakiej się spodziewamy i troszęczkę nas oślepia. No gdyby wiał biały wiatr? Miłość jest tchnieniem, bo podsyca w nas coś nowego. Jest wiatrem, bo myślimy, że jest wolny, a to tylko pozory. Wiatr jest też wszechobecny i pojawia się kiedy chce i gdzie chce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pod parasolką

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność